mozaiek_rotterdam image

Telefoonnummer

  1. 010 - 485 9856

  2. Spoed

  3. Assistente

  4. Herhaalrecepten

  5. Uitslagen

Adresgegevens

Praktijk Mozaiek
Slaghekstraat 251D (1e etage)
3074 LJ Rotterdam

Zorggroep Lijn2

Zorggroep Lijn2 voor chronische aandoeningen.
Patiënten met bepaalde aandoeningen kunnen multidisciplinair behandeld worden volgens vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen worden zorgstandaarden genoemd. In Nederland bestaan zorgstandaarden voor diabetes, COPD en hartvaatziekten. In sommige regio’s van Nederland bestaan organisaties, die de zorg organiseren voor deze patiënten.
Lijn2 heeft een eigen organisatie opgericht. Hierbij zijn Huisartspraktijken Mozaiek en Vermaat, en een aantal paramedische aanbieders, de ‘ketenpartners’ aangesloten. Wij zijn daarmee flexibeler en staan dichter bij de gebruiker (patiënt). Ook heeft dit als voordeel dat de huisarts rechtstreeks betrokken blijft bij de zorg. Op deze wijze kunnen wij een meer persoonlijke benadering van de zorgstandaard garanderen.

COPD
COPD is een technische benaming voor wat men vroeger chronische bronchitis en emfyseem noemde. De oorzaak is meestal door roken, passief mee-roken, soms door fijnstof in verkeer of werk. Stoppen met roken staat voorop, daarnaast bestaat er een groot scala aan inhlatiemedicatie. We beschikken over spirometrie apparatuur om longfunctie te meten. Door te testen komen we erachter of u stabiel bent of extra risico loopt. Wanner onze therapie niet aanslaat, verwijzen we door naar de longspecialist.

HVZ, Hart- en vaatziekten
Na kanker de grootste doodsoorzaak. HVZ kan leiden tot hartziekte, CVA en/of bloedvatvernauwing in de benen. Ook hier is roken een belangrijke factor, daarnaast chronische stress, gebrek aan beweging, hoge bloeddruk, onjuiste voeding. Jaarlijks roepen wij een selectie van patiënten uit de praktijk op voor een bloedonderzoek en om in te schatten of er een risico bestaat op hart- en vaatziekte. Deze mensen krijgen hierna een gesprek om de resultaten door te nemen, en te bekijken hoe zij hun conditie kunnen verbeteren.

Diabetes 
Praktijk Mozaiek is al meer dan 25 jaar actief in de behandeling van diabetes type 2 ofwel suikerziekte. Met de zorggroep Lijn2 zijn onze mogelijkheden verder toegenomen. Er zijn allerlei projecten ontstaan met oefen- en fysiotherapeuten en diëtisten, ook met leefstijlcoach. Als we het niet zelf kunnen oplossen verwijzen we naar de internisten van het Ikazia of Maasstadziekenhuis. De meeste patiënten worden in ons centrum gecontroleerd en behandeld door praktijkondersteuners (POH-S) in samenwerking met de huisartsen. De laatste jaren wordt veel succes geboekt met een principiële leefstijlbenadering. Het blijkt dat veel patiënten met diabetes type 2 kunnen verbeteren, vooral als ook een koolhydraat-arm dieet wordt toegepast. Hier is een intensieve begeleiding bij nodig.

Terug