huisartsen_rotterdam image

Telefoonnummer

  1. 010 - 485 9856

  2. Spoed

  3. Herhaalrecepten

  4. Uitslagen onderzoeken

  5. Collegiaal overleg

  6. Assistente

Adresgegevens en route

Praktijk Mozaiek
Slaghekstraat 251D (1e etage)
3074 LJ Rotterdam

Projecten

In de huisgezondheidszorg vindt momenteel een reorganisatie plaats naar vormen van ketenzorg. Dat houdt in dat patiënten met bepaalde aandoeningen multidisciplinair behandeld worden volgens vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen worden zorgstandaarden genoemd. In Nederland bestaan zorgstandaarden voor Diabetes, COPD en hartvaatziekten. In de huisartsenwereld zijn in veel regio’s ketenzorgbureau’s opgericht, die de zorg organiseren voor deze patiënten.

In Praktijk Mozaiek hebben we er voor gekozen om in eigen huis een organisatie op te bouwen. Wij vinden dat we daarmee flexibeler zijn en dichter bij de gebruiker (patiënt) staan. Ook heeft dit als voordeel dat de huisarts rechtstreeks betrokken blijft bij de zorg. Op deze wijze kunnen wij een meer persoonlijke benadering van de zorgstandaard garanderen.

Chronische ziekten

In de huisgezondheidszorg vindt momenteel een reorganisatie plaats naar vormen van ketenzorg. Dat houdt in dat patiënten met bepaalde aandoeningen multidisciplinair behandeld worden volgens vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen worden zorgstandaarden genoemd. In Nederland bestaan zorgstandaarden voor Diabetes, COPD en hartvaatziekten. In de huisartsenwereld zijn in veel regio’s ketenzorgbureau’s opgericht, die de zorg organiseren voor deze patiënten.

In Praktijk Mozaiek hebben we er voor gekozen om in eigen huis een organisatie op te bouwen. Wij vinden dat we daarmee flexibeler zijn en dichter bij de gebruiker (patiënt) staan. Ook heeft dit als voordeel dat de huisarts rechtstreeks betrokken blijft bij de zorg. Op deze wijze kunnen wij een meer persoonlijke benadering van de zorgstandaard garanderen.

COPD
We beschikken over spirometrie apparatuur en speciaal opgeleide assistenten om longfunctie te meten. Door te testen komen we erachter of u risico loopt op astma of COPD, in de volksmond: uitgerekte longen of rokerslongen. In 2010 gaan we stelselmatig groepen geselecteerde risicopatiënten oproepen voor dit onderzoek. in de consulten wordt aandacht besteed aan goede behandeling en aan preventie.

HVZ
Jaarlijks roepen wij een selectie van patiënten uit de praktijk op voor een bloedonderzoek en om in te schatten of er een risico bestaat op hart/vaatziekte. Deze mensen krijgen hierna een gesprek om de resultaten door te nemen, en te bekijken hoe zij hun conditie kunnen verbeteren.

DM
De praktijk is al sinds 20 jaar gespecialiseerd in de behandeling van diabetes ofwel suikerziekte. Als we het niet zelf kunnen oplossen verwijzen we naar de internisten van het Ikazia of Maasstadziekenhuis. De overgrote groep patiënten wordt gecontroleerd en behandeld door twee praktijkondersteuners in samenwerking met de huisartsen. Een groep geselecteerde patiënten behandelen wij tevens met bepaalde combinaties van vitamines, chroom en zink. Dit laatste wordt financiëel ondersteund door Zorgverzekeraar Achmea via het 'Open Poject'.

Praktijk Mozaiek

Praktijk Mozaiek is een eerstelijns medische voorziening in de wijk Hillesluis in Rotterdam-Zuid, bedoeld voor wijkbewoners en overige bezoekers. Wij richten ons op alle voorkomende klachten, in een persoonlijke behandeling, zo veel mogelijk in de eigen omgeving.

Lees verder

Waarneming

Praktijk Mozaiek is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten onze openingstijden en in het weekend kunt u contact opnemen met Huisartsenpost Zuid. Deze bevindt zich aan de achterzijde van het Maasstadziekenhuis.

Maasstadweg 59
3079DZ Rotterdam
Telefoon: 010 - 290 98 88


Zorg dat u deze informatie bij de hand heeft: naam, adres en geboortedatum, eigen huisarts, medicatie, BSN nummer.

Inschrijven als patient

U kunt zich gedurende de hele dag tijdens onze openingstijden bij de balie laten inschrijven. De assistent zal u een formulier geven om in te vullen en te ondertekenen.We vragen u uw ID bewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Ook kunt u zich electronisch inschrijven door op onderstaande button te klikken.